1. ArchDaily
  2. Nose

Nose

Satoduto / Coil Kazuteru Matumura Architects

© Yoshiro Masuda, Taryo Etou© Yoshiro Masuda, Taryo Etou© Yoshiro Masuda, Taryo Etou© Yoshiro Masuda, Taryo Etou+ 17