1. ArchDaily
  2. Otaru

Otaru

Casa del Hermano / Hiroshi Kuno + Associates

Cortesía de Hiroshi Kuno + AssociatesCortesía de Hiroshi Kuno + AssociatesCortesía de Hiroshi Kuno + AssociatesCortesía de Hiroshi Kuno + Associates+ 20

Otaru, Japón