1. ArchDaily
  2. Zhuzhou

Zhuzhou: Las más recientes noticias y obras de arquitectura

Museo Xinjin Zhi / Kengo Kuma & Asociados

Cortesía de Kengo Kuma & AsociadosCortesía de Kengo Kuma & AsociadosCortesía de Kengo Kuma & AsociadosCortesía de Kengo Kuma & Asociados+ 16

Zhuzhou, China