1. ArchDaily
  2. Thượng Trạch

Thượng Trạch: Las más recientes noticias y obras de arquitectura

MOỌC Spring / RÂU ARCH

© Hùng Râu Kts© Hùng Râu Kts© Hùng Râu Kts© Hùng Râu Kts+ 31

Thượng Trạch, Vietnam
  • Arquitectos: RÂU ARCH
  • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  380
  • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2016