1. ArchDaily
  2. Nasushiobara Shi

Nasushiobara Shi

Casa en Nasu / Kazunori Fujimoto Architect & Associates

Cortesia de Kazunori Fujimoto Architect & AssociatesCortesia de Kazunori Fujimoto Architect & AssociatesCortesia de Kazunori Fujimoto Architect & AssociatesCortesia de Kazunori Fujimoto Architect & Associates+ 22

Nasushiobara-shi, Japón