1. ArchDaily
  2. Musashino

Musashino

ISANA / Niko Design Studio

© Taketo Nishikubo © Masaya Yoshimura © Masaya Yoshimura © Taketo Nishikubo + 14

Musashino, Japón
  • Arquitectos: Niko Design Studio
  • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  217
  • Año Año del Proyecto de arquitectura Año:  2011