1. ArchDaily
  2. Kathmandu

Kathmandu

Casa del Embajador / Kristin Jarmund Architects

© Ashesh Rajbansh© Ashesh Rajbansh© Ashesh Rajbansh© Ashesh Rajbansh+ 17

Kathmandu, Nepal