1. ArchDaily
  2. 成田市

Cheng Tian Shi

Aeropuerto Internacional de Narita Terminal 3 / NIKKEN SEKKEI + Ryohin Keikaku + PARTY

© Kenta Hasegawa© Kenta Hasegawa© Kenta Hasegawa© Kenta Hasegawa+ 33

  • Arquitectos: NIKKEN SEKKEI, PARTY, Ryohin Keikaku
  • Área Área del proyecto de arquitectura Área:  23679